ATELIER EP, objects of art and distraction

Elke Peeters is een kunstenaar van wie het werk op verschillende niveaus tegelijk ontwikkelt. Zo zijn er de expressieve juwelen die ontstaan in samenspraak met haar klanten. Gekenmerkt door kwaliteit, vakmanschap en de juiste dosis eigenzinnigheid, getuigen deze creaties van een artistieke meerwaarde die sterker wordt naarmate de opdracht meer aanleunt bij haar persoonlijke drijfveren. 

Een tweede pijler van Elke Peeters‘ werk bestaat uit hedendaagse autonome juwelen waarbij een sculpturale benadering, inhoudelijke ideeën en traditioneel materiaalgebruik hoofdzaken zijn. Voorwerpen waarbij toegepaste en vrije beeldende kunst elkaar raken, en die pas een relatie met het lichaam aangaan zodra ze een plaats vinden die hun functie bepaalt en zin geeft.

Klik op de foto's voor meer.